API – Vytvoření účastníka

Popis

API vám umožní vytvořit profil účastníka v Akci, která je specifikována v autentizačním tokenu. V těle requestu můžete specifikovat jméno, příjmení, firmu, e-mail a vstupní kód.

Každý účastník musí mít unikátní vstupní kód. QR kód obsahující tento vstupní kód slouží pro připojení účastníka k Akci v aplikaci Myia. Tato funkce umožňuje využít vstupenku s QR kódy, které jsou generovány v aplikaci nějaké třetí strany, pro připojení do aplikace Myia.

HTTP endpoint

POST https://api.myia.events/external/attendee

Autentizace

Hlavička HTTP request musí obsahovat: bearer <event token>

 <event token> neni v aplikaci dostupný. Pokud potřebujete token pro vaši Akci, kontaktujte nás na adrese events@myia.systems

Tělo Requestu

[
     {
         "firstName": "John",
         "lastName": "Doe",
         "comnapy": "Contoso",
         "email": "john.doe@example.com",
         "qrCode": "X12345678"
     },
     { 
         …
     }
] 

Odpověď

Odpověď obsahuje 2 seznamy přístupových kódů. Seznam acceptedQrCode obsahuje kódy těch profilů účastníků, které byly úspěšně vytvořeny. Seznam errorQrCodes obsahuje kódy těch profilů, které nebyl vytvořeny, protože již v aplikaci existuje profil s tímto kódem.

 {
      "acceptedQrCodes": ["X12345678"],
      "errorQrCodes": []
 }