Jak uspořádat hlasování

Pomocí aplikace Myia můžete uspořádat hlasování tak, že na sdílenou nástěnku vystavíte zprávu s dotazem a možnými volbami. Účastníci eventu vybírají jednu nebo více z možností, kterou jste jim nabídli.

Takto můžete udělat hlasování o nejlepší projekt, průzkum o používání nějakého nástroje, zjistit preference účastníků na nějaké téma, a podobně.

Při vytváření zprávy pro hlasování máte na výběr ze 2 typů:

Hlasování: každý účastník může vybrat pouze jednu možnost.

Hlasování (více hlasů): při vytváření zprávy sami určíte, kolika možnostem může každý účastník dát kladný hlas a kolika záporný. Počet hlasů pro každou volbu se potom počítá jako rozdíl mezi kladnými a zápornými hlasy.

     

Průběh hlasování, jak účastníci postupně dávají své hlasy, mohou všichni sledovat na svých mobilních telefonech.

Účastníci se nejvíce zapojují do hlasování, u nichž je zajímá jejich výsledek, nebo jejichž výsledek ovlivňuje to, co se na eventu bude dít – kdo vyhraje, o čem se bude mluvit a podobně.

Pokud chcete zapojit co nejvíce účastníků do hlasování, nejlepší postup je vyhlásit hlasování s pomocí moderátora eventu a průběh hlasování zobrazit na plátně nebo obrazovce na pódiu.

Hlasování lze zastavit pomocí tlačítka Zastavit, které je zobrazeno, když na zprávu kliknete v sekci Zprávy – Zprávy na nástěnce. U zastaveného hlasování se nepřipočítávají další hlasy. Pokud zastavené hlasování znovu pustíte, všechny hlasy, které účastníci mezi tím dali, budou automaticky připočítány.

Účastníci mohou měnit svoji volbu po celou dobu, kdy je hlasování spuštěno.

Další: Vytvoření účtu