Uživatelský profil

Tato sekce je rozdělena na 2 záložky:

 • Profil účastníka
 • Profil Organizátora

Profil účastníka

V záložce Profil účastníka určíte, jaké údaje o sobě účastník musí vyplnit do aplikace Myia, když se připojuje k vašemu eventu. Přednastavené položky jsou jméno, příjmení, e-mail a firma. Můžete přidat další nebo některé naopak ubrat. Pokud chcete strukturu profilu účastníka změnit, klikněte na tlačítko Upravit Profil. Obrazovka profilu účastníka se přepne do editačního módu.

V editačním módu můžete:

 • Přidat novou položku do profilu kliknutím na tlačítko Přidat položku
 • Smazat položku profilu kliknutím na ikonu křížku u příslušné položky.
 • Upravit položku profilu kliknutím na ikonu tužky u příslušné položku.
 • Změnit pořadí položek přesunutím myší

POZOR! Položky profilu byste neměli měnit (tj přidávat, ubírat, přesouvat atd.) pokud jste již event dali k dispozici účastníkům a někteří účastníci již svůj profil vyplnili a změna byste ho poškodili.

Pokud chcete přidat novou položku do profilu účastníka, můžete buď vybrat jednu z připravených typů (jméno, příjmení, telefon, …) nebo vytvořit vlastní. V takovém případě musíte vybrat, jaký typ dat tato položka bude obsahovat (text, výběr z hodnot, apod.)

Po rozkliknutí nápisu Zobrazit rozšířená nastavení můžete nastavit detailní chování dané položky:

 • Zobrazovat detailní popisek položky – k položce lze přidat vysvětlující text, např. proč je potřeba ji vyplnit)
 • Povinná položka pro účastníky – bez vyplnění této položky se nemůže účastník připojit k vašemu eventu. U položky typu Zaškrtnutí ji musí účastník zaškrtnout, tj, např. udělit souhlas.
 • Privátní údaj – tato položka se nezobrazuje ostatním účastníkům v mobilní aplikaci, k jejím hodnotám v profilech účastníků má přístup pouze organizátor ve webové administraci
 • Pouze ke čtení – účastník nemůže hodnotu měnit. Toto nastavení má smysl pouze pokud jsou profily účastníků nahrány např. z prodeje vstupenek.
 • Povolit zalomení na více řádků (pouze pro typ Text)
 • Zobrazit možnosti jako Tagy (pouze pro typ Vícenásobný výběr) – ovlivňuje vizuální podobu této položky
 • Omezit počet vybraných položek (pouze pro typ Vícenásobný výběr) – maximální počet hodnot, které může účastník vybrat

  Pokud potřebujete rozšířit profil speciálně pro vaše potřeby (např. rozšířit o pozici, obor a podobně), kontaktujte nás na adrese events@myia.systems.

Profil organizátora

V této záložce vyplňte jméno a fotku profilu, který se bude zobrazovat jako autor zpráv vystavených z webové aplikace Myia.Events,

Pokud je organizátorem společnost, vyplňte jméno společnosti a její logo. Pokud je organizátorem jednotlivec, zadejte jeho jméno a profilovou fotku

Další: Účastníci