Export dat

Na záložce v sekci Přehled můžete také stáhnout soubor ve formátu MS Excel, který sumarizuje aktuální data o eventu – seznam skutečně připojených účastníků, jejich aktivitu v aplikaci a výsledky jednotlivých hlasování. Soubor obsahuje několik listů – list Participants a dále soubor obsahuje jeden list pro každé hlasování, které je vystaveno na sdílené nástěnce.

List Participants obsahuje tyto údaje:

  • Položky z profilu jednotlivých účastníků
  • No.of Messages – počet zpráv, které daný účastník vystavil na sdílené nástěnce
  • No. of Reactions – počet reakcí daného účastníka na zprávy na sdílené nástěnce. Za reakci se považuje „lajk“, „ne-lajk“, hlasování nebo hodnocení.
  • No. of Private Discussions – počet lidí, kterým daný účastník poslal soukromou zprávu.

Data jsou vždy aktuální k okamžiku, kdy soubor stahujete. Soubor tedy můžete použít i v průběhu eventu k ohodnocení nejaktivnějších účastníků.

Další: Ochrana osobních údajů, GDPR, aktivace eventu