Připojení k eventu mobilní aplikací

Účastníci vašeho eventu si nainstalují na své mobilní telefony aplikaci Myia (ke stažení z https://myia.app). Po spuštění účastníci připojí mobilní aplikaci Myia k vašemu eventu buď pomocí hesla nebo pomocí QR kódu. Heslo i QR kód naleznete v sekci Přístupový kód.

Heslo

V této části můžete nastavit heslo pro vaši akci. Kdokoliv toto heslo zadá do mobilní aplikace Myia, bude připojen k vaši akci. Pokud chcete heslo zneplatnit, zadejte jiné nebo prázdné heslo.

Heslo nerozlišuje malá a velká písmena, rozlišuje háčky a čárky.

QR kód

Účastníci vaší akce připojí svoje mobilní telefony s aplikací Myia k vašemu eventu tak, že mobilním telefonem načtou QR kód, který jim dáte.

QR kód stáhnete z aplikace Myia.Events ze sekce Přístupový kód. Tento kód je unikátní pro váš event a umožňuje připojení během doby trvání eventu, kterou jste zadali při jeho založení. Mobilní aplikace Myia zůstane připojena k vašemu eventu po celou dobu jeho trvání, pokud se účastníci explicitně neodhlásí.

QR kód můžete vytisknout na jmenovky účastníků, vystavit v přednáškovém sále, zaslat účastníkům mailem před eventem, a podobně.

QR kód obsahuje odkaz – webovou adresu, na kterou se aplikace připojí. Tato adresa je taktéž uvedena v sekci Přístupový kód. Pokud tuto adresu zadáte do prohlížeče na mobilním telefonu, kde je nainstalována aplikace Myia, dojde k připojení stejně jako kdybyste načetli QR kód. Takto lze například připojit zařízení, která nemají kameru pro čtení QR kódu.

QR kód uvedený v této sekci webové administrační aplikace Myia.Events je stejný pro všechny účastníky naší akce (každá akce má samozřejmě jiný kód).  Aplikace Myia umožňuje vygenerovat speciální kód pro každého účastníka. V tom případě musíte ale nejdříve do aplikace nahrát seznam všech účastníků. Pokud máte o tuto funkci zájem, neváhejte nás kontaktovat na adrese events@myia.systems.

Další: Navýšení počtu účastníků