Jak to funguje

Myia má 2 části:

  1. Webovou aplikaci Myia.Events pro organizátory eventů, tedy pro vás. V ní založíte event a nastavíte vše potřebné – jméno, logo, program, zprávy pro účastníky.
  2. Mobilní aplikaci Myia pro účastníky – pomocí ní se účastníci připojí k vašemu eventu, zobrazí si všechny informace o eventu a mohou komunikovat s vámi i navzájem. Pro komunikaci je potřeba internetové připojení – mobilními daty nebo po Wi-Fi síti.

Mobilní aplikace Myia je zdarma, pro její instalaci navštivte stránku https://myia.app

Ostatní části této dokumentace popisují použití webové aplikace Myia.Events.

Další: Jak vytvořit mobilní aplikaci pro váš event