Jak používat aplikaci Myia pro sbírání dotazů z publika

Velmi časté a oblíbené je použití Myii pro kladení dotazů z publika přednášejícím. Bez Myii musíte ve velkém sále podávat tazatelům mikrofon. Lidé se často stydí nahlas se zeptat před ostatními. Během prezentace je často něco napadne, na co by se zeptali, ale svůj dotaz zapomenou, než přijde na řadu blok dotazů z publika. To vše řeší Myia.

  • Povolte účastníkům eventu psát zprávy na sdílenou nástěnku a vyzvěte je, aby na ni průběžně psali dotazy.
  • Začátek bývá někdy nesmělý. Položte sami první dotaz a ostatní se přestanou ostýchat.
  • Sledujte, jak ostatní účastníci „lajkují“ položené dotazy. Tak můžete vybrat ty, které účastníky zajímají nejvíce.
  • V komentářích účastníci často píší doplňující nebo rozšiřující dotazy. Vezměte je v úvahu při zodpovídání dotazů.
  • Ideální je, pokud v bloku otázek a odpovědí promítáte nástěnku a vybrané dotazy na plátno nebo monitor na jevišti. Zobrazte detail vybraného dotazu, který má řečník zodpovědět.
  • Přednášející zpravidla nedokáže sledovat dění na Myia a položené dotazy. Nejlepší je, pokud dotazy vybírá moderátor a pokládá je řečníkovi, nebo je vybírá v zázemí nebo v hledišti někdo z organizátorů a promítne vybraný dotaz. Řečník si ho přečte buď sám nebo mu ho položí organizátor.
  • Není příliš vhodné promítat obsah nástěnky na jevišti během prezentace přednášejícího. Účastníci v hledišti někdy reagují na změny na promítané nástěnce, což je velmi matoucí pro přednášejícího, který nástěnku nesleduje.
  • Pokud se na některé dotazy nedostane, účastníci velmi ocení, pokud dotazy zodpovíte písemně v komentářích k dotazu v aplikaci Myia.

 

Další: Jak uspořádat hlasování