Nastavení pro účastníky

Na stránce „Nastavení“ můžete nastavit titulek zobrazený na mobilní aplikaci Myia a funkce, které jsou dostupné účastníkům vašeho eventu.

Titulek eventu

Titulek zobrazený v mobilní aplikaci Myia účastníkům vašeho eventu se může lišit od názvu, kterým jste event pojmenovali při jeho založení. Titulek volte krátký, aby se vešel i na malé displeje mobilních telefonů.

Titulek se zobrazuje účastníkům eventu, na rozdíl od názvu, který jste zadali při vytváření eventu.

Administrátoři eventu

V této sekci můžete umožnit přístup k eventu vašim kolegům, kteří s vámi event připravují. Detaily najdete v kapitole Správa administrátorů eventu.

Funkce mobilní aplikace dostupné účastníkům vašeho eventu

Aplikace Myia.Events vám umožňuje vybrat, jaký typ zpráv budou účastníci moci posílat pomocí mobilní aplikace Myia. Optimální nastavení závisí na typu události, počtu účastníků, zda účastníky něco spojuje (např. profese), zda se na akci museli předem registrovat nebo jsou na akci anonymně, zda je cílem akce networking, a podobně.

Psaní na sdílenou nástěnku – tato volba vám umožní povolit nebo zakázat psát zprávy z mobilu na sdílenou nástěnku.
Zakázat tuto možnost má smysl, pokud zprávy na nástěnku chcete psát pouze vy pomocí webové aplikace Myia.Events. Účastníci však v takovém případě nemohou klást dotazy přednášejícím.
Pokud tuto možnost zakážete, účastníci stále mohou reagovat na zprávy, které vy na nástěnku vystavíte, v závislosti na nastavení „Palec nahoru nebo dolů“ a Komentáře.
Pokud tuto možnost povolíte, můžete ještě upřesnit, jaký typ zpráv mohou účastníci na nástěnky posílat: textové zprávy s fotkou, hlasování a hodnocení.
Pokud chcete účastníkům umožnit klást dotazy přednášejícím pomocí aplikace Myia, povolte jim psát textové zprávy na nástěnku.

Palec nahoru nebo dolů – pokud je tato možnost povolena, mohou účastníci k jednotlivým zprávám na nástěnce dávat palec nahoru (like) nebo dolu (dislike). Mohou tak například vyjadřovat souhlas nebo nesouhlas s obsahem zprávy nebo zájem o odpověď na položenou otázku.

Komentáře – pokud je tato možnost povolena, mohou účastníci psát ke zprávám na nástěnce komentáře. K dotazům mohou například psát doplňující dotazy nebo si i dotazy vzájemně zodpovídat.

Soukromé zprávy – pokud je tato možnost povolena, účastnící si mohou psát vzájemně soukromé zprávy (chat). Mohou se domluvit na schůzce, vyměnit si kontakty apod.

Další: Vytvoření úvodní stránky