Vytvoření eventu

Pro každou akci, kterou pořádáte, vytvořte v aplikaci Myia.Events nový event.

Event vytvoříte kliknutím na tlačítko Vytvořit nový event, které se vám zobrazí na obrazovce hned po přihlášení do aplikace.

Název eventu – jméno akce, kterou pořádáte. Vyberte dostatečně popisné jméno, abyste event dokázali najít v seznamu vašich eventů ještě za rok, až budete pořádat další ročník. Toto jméno se automaticky použije jako titulek při zobrazení v mobilní aplikaci, ten ale můžete změnit na stránce Nastavení. Název se nezobrazuje účastníkům eventu.

Místo – město, kde se event bude konat. Podle zadaného místa určí aplikace  časovou zónu. Všechny časové údaje, které zadáte k tomuto eventu budou v této časové zóně

Začátek, konec – Zadejte datum a čas začátku a konce vašeho eventu. Během této doby bude event dostupný pro účastníky na mobilní aplikaci Myia. Délka eventu také ovlivňuje cenu eventu, viz stránka Výpočet ceny.

 

Další: Nastavení pro účastníky