API – přehled

Aplikace Myia umožňuje integraci s jinými systémy pomocí API (Application Programming Interface). API můžete využít, když chcete automatizovat některé procesy v aplikaci Myia nebo když chcete přenášet data mezi Myiou a jinými systémy.

Pokud chcete používat API, které Myia nabízí, musíte rozumět pojmům jako HTTP, REST, JSON, web request, atd. Pokud se v těchto pojmech neorientujete, musíte si najmout příslušného IT odborníka.

Aplikace Myia umožňuje integraci s jinými systémy pomocí API (Application Programming Interface). API můžete využít, když chcete automatizovat některé procesy v aplikaci Myia nebo když chcete přenášet data mezi Myiou a jinými systémy.

Myia používá RESTful API – HTTPS/1.1 requesty s autentizací pomocí „bearer“ tokenů. Jedná se o RFC 7519 JSON Web tokeny, které autentizují každý API request a autorizují přístup k příslušné Akci vytvořené v aplikaci Myia Events. Pro každou Akci musíte mít příslušný autorizační token.

Tokeny nejsou automaticky přístupné v aplikaci Myia. Pokud chcete využívat API, kontaktujte nás prosám na e-mailu events@myia.systems

Dostupné API

Vytvoření účastníka – Pomocí tohoto API lze vytvořit profil účastníka. Po vytvoření Myia může automaticky odeslat účastníkovi e-mail s přístupovým kódem.